0914332558
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIETNAM TALK
Copy link

TIẾNG ANH DÀNH CHO SINH VIÊN

| 101 Lượt xem

liên hệ

Bạn đang là Sinh viên trường Đại học, Cao đẳng, …?
Bạn muốn giao tiếp Tốt tiếng Anh để dễ ứng tuyển việc làm?
Bạn muốn học giao tiếp để phỏng vấn định cư, du học, …?
Hay đơn giản là muốn học Tốt tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài

Bình luận

TIẾNG ANH DÀNH CHO SINH VIÊN

liên hệ

Bạn đang là Sinh viên trường Đại học, Cao đẳng, …?
Bạn muốn giao tiếp Tốt tiếng Anh để dễ ứng tuyển việc làm?
Bạn muốn học giao tiếp để phỏng vấn định cư, du học, …?
Hay đơn giản là muốn học Tốt tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài

sản phẩm

Được gợi ý cho bạn

Điều Hòa Dân Dụng

Điều Hòa Dân Dụng

Chi tiết

338 Lượt xem

Du lịch nga

Du lịch nga

Chi tiết

332 Lượt xem

Bảng Vàng VietnamTalk

G

0914332558
Nhắn tin!