0914332558
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIETNAM TALK

Trịnh Hoàng Tùng - 5 tuổi

Em Tùng chưa biết chữ và chưa từng học tiếng Anh ở bất trung tâm nào nhưng đã có khả năng nói thành thạo ngôn ngữ thứ hai này. Tìm đến Vietnam Talk  với mong muốn trau dồi ngôn ngữ thầy Enis - GD Đào tạo đã vô cùng sốc trước khả năng của con.

Bảng Vàng VietnamTalk

0914332558
Nhắn tin!