0914332558
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIETNAM TALK

LUYỆN THI TOEIC

Chương trình luyện thi TOEIC là chương trình được thiết kế đặc biệt củng cố và hoàn thiện toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. đồng thời tăng cương khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy để phục các mục đích công việc hoặc du học.

Bảng Vàng VietnamTalk

0914332558
Nhắn tin!